NABÍDKY PRODEJE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit! 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na nemovitosti dlužníka R. Silbera

Spoluvlastnický podíl na pozemku v obci Ostrava

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na nemovitosti dlužníka R. Silbera, a to:

– pozemek parc. č. 2704/6, trvalý travní porost, o výměře 4486 m2.

To vše zapsané na LV č. 1448, obec Ostrava, katastrální území Martinov ve Slezsku, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Minimální kupní cena ve výši 41.869,33 Kč. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka R. Dávida

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka R. Dávida, a to:

- pozemek parc. č. 2270, zahrada,
- pozemek parc. č. 2271, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Chomutov, č.p. 5516, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 2271.

To vše zapsané na LV č. 1141, obec Chomutov, katastrální území Chomutov II, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku, který je v současné době vyhotovován. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji 29.063.265 kusů akcií dlužníka každá o jmenovité hodnotě 10.000,- VND ve společnosti PHU SON CEMENT, JOINT STOCK COMPANY

AKCIE PHU SON CEMENT, JOINT STOCK COMPANY

Insolvenční správce nabízí k prodeji 29.063.265 kusů akcií dlužníka každá o jmenovité hodnotě 10.000,- VND ve společnosti PHU SON CEMENT, JOINT STOCK COMPANY, No. Registrace: 09-03-000.097, daňová registrace: 2700286372, se sídlem Pgu Son commune, Nho Quan District, Ninh Binh Province, Vietnam (dále jen „PHU SON CEMENT“), jejíž základní kapitál činí 672.000.000.000,- VND.

Insolvenční správce akciemi fyzicky nedisponuje, nemá ani certifikát či jiný obdobný dokument o jejich existenci a není s to ani jinak zjistit další informace o akciích či o správnosti jejich soupisu do majetkové podstaty dlužníka, a to s ohledem na vietnamský režim práva společnosti PHU SON CEMENT.

Pro více informací navštivte stránku dražebníka - https://www.prokonzulta.cz/vr/akcie-phu-son-cement,-joint-stock-company-343.htm. 

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužnice E. Boškové

1)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 759/13, orná půda, o výměře 8410 m2

To vše zapsané na LV č. 2022 pro katastrální území a obec Klatovy vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.


Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové, a to:

1)
Bytová jednotka č. 90/2, vymezeno v budově: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, LV 2583, na parcele St. 168, zastavěná plocha a nádvoří, LV 2583.
To vše zapsáno na LV č. 2659, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 168 o výměře 257 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům.
- stavba Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, na parcele č. St. 168.
To vše zapsáno na LV č. 2583, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 722 o výměře 1434 m2, zahrada.
To vše zapsáno na LV č. 2675, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Pozemek parc. č. St. 189 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 189.
To vše zapsáno na LV č. 2698, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

2)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 34 o výměře 457 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Hněvkov, č.p. 14, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 34.
- pozemek parc. č. 39 o výměře 288 m2, zahrada,
- pozemek PZE 250/18 o výměře 3277 m2, orná půda,
- pozemek PZE 104/3 o výměře 3520 m2, orná půda
- pozemek PZE 126/3 o výměře 3284 m2, orná půda.

To vše zapsáno na LV č. 196, obec Blatná, katastrální území Hněvkov u Mačkova, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku 

Nabídka prodeje

Konkurs Rudel s.r.o

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka Rudel s.r.o., a to:

1)
Pozemek parc. č.: St. 7358, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Cheb, č.p. 2276, adminis. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7358.
Pozemek parc. č. 301/2, ostatní plocha.
Pozemek parc. č. 301/18, ostatní plocha.
Pozemek parc. č. 301/19, ostatní plocha.

To vše zapsáno na LV č. 4151, obec a katastrální území Cheb, vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

Minimální kupní cena ve výši 25.081.672,00 Kč.

2)
Pozemek parc. č. 2602/1, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Sokolov, č.p. 2041, adminis. Stavba stojí na pozemku p.č.: 2602/1.
Pozemek parc. č. 2602/22, ostatní plocha.
Pozemek parc. č. 2602/23, ostatní plocha.

To vše zapsáno na LV č. 3877, obec a katastrální území Sokolov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.

Minimální kupní cena ve výši 31.473.092,00 Kč.

Nabídka prodeje

Historické koňské kočáry

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na historických koňských kočárech zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Pavla Žíly.

Cena dohodou.

Fotografie budou zaslány na požádání. 

Nabídka prodeje

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka (v SJM s P.L.Pernisovou, bývalou maželkou dlužníka), a to:

- pozemek parc. č. 2378 o výměře 1266 m2, zahrada,
- pozemek parc. č. 2404/5 o výměře 774 m2, trvalý travní porost.

To vše zapsáno na LV č. 268, obec a katastrální území Bulovka, okres Liberec, vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.

Minimální cena dle znaleckého posudku.

Nabídka prodeje

Nabídka prodeje nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty dlužnice Evy Boškové

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/4 na nemovitosti:

- parcela č. 604, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 242, bydlení, Rychlov.

- parcela č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2, na níž stojí stavba bez čp/če - jiná stavba, bez LV

- parcela č. 606, zahrada, o výměře 368 m2

To vše zapsané na LV 923 v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov.

Minimální cena dle znaleckého posudku.