NABÍDKY PRODEJE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit! 

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Lacmanových, KSHK 33 INS 22881/2020

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 350, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ždírec nad Doubravou, č.p. 306, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 350,
- pozemek parc. č. 215/8, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 8, obec a katastrální území Ždírec nad Doubravou, vedeno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 33 INS 22881/2020-B-33 ze dne 07.12.2022 bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce nejméně za cenu dle znaleckého posudku - 1.200.000 Kč.

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníka J. Vaniše, KSLB 76 INS 15187/2021

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na nemovitosti:

- jednotka č. 889/142, rozestavěná jednotka, vymezeno v budově Liberec III-Jeřáb, č.p. 889, byt.dům, LV 8925, na parcele 4549/15, zastavěná plocha a nádvoří,
- podíl ve výši 243/457231 na společných částech domu a pozemku.

Zapsáno na LV č. 13436, obec a katastrální území Liberec, okres Liberec, vedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Dle pokynu zajištěného věřitele bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce.

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužnice J. Marchi, sp.zn. KSBR 45 INS 27182/2019

 pozemek parc.č. St. 77/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1400 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 195, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/1,
- pozemek parc.č. St. 77/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1550 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 91, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/2,
- pozemek parc.č. St. 77/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav,
- pozemek parc.č. 69, ostatní plocha o výměře 396 m2,
- pozemek parc.č. 70/2, orná půda o výměře 1864 m2,
- pozemek parc.č. 70/3, zahrada o výměře 1056 m2,

to vše zapsáno na LV č. 1242, katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.
Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 19 923 000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Movitý majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka KONEKTA-SAP, s.r.o., sp.zn. KSOS 25 INS 27178/2016

Movitý majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka KONEKTA-SAP, s.r.o., sp.zn. KSOS 25 INS 27178/2016.

- movitý majetek (pol. m1-m70 soupisu majetkové podstaty), blíže specifikováno v soupisu majetkové podstaty založené v ins. rejstříku na listu č. B-8.

Nabídka prodeje

Nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka M. Moravce, sp.zn. KSPL 29 INS 15541/2021

Nemovitost zapsaná v SJM dlužníka a Ludmily Moravcové, spoluvlastnický podíl o velikosti 560/22644 na:
- pozemek parc. č. 944/1, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc. č. 944/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 944/3.

Vše zapsáno na LV č. 3121, obec Brumov-Bylnice, katastrální území Brumov, okres Zlín, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky.
Nemovitosti bude dle usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 15541/2021-B-11 ze dne 29.03.2022 prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.

Minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem - tj. 38.000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Movitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníka CNS – Industry s.r.o., sp.zn. KSUL 92 INS 13478/2021

- nákladní automobil zn. Renault Trafic, Furgon, RZ: 3U77238, VIN: VF1FLBBA55V251088, barva bílá,
- program software - 1 ks,
- magnety MTG 508 HD - 1 ks,
- elektrický závitořez JT2150 - 1 ks,
- PC sestava - 1 ks,
- bruska na vrtáky - 1 ks.

Dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 92 INS 13478/2021-B-16 ze dne 06.12.2021 bude prodáno nejvyšší nabídce. 

Nabídka prodeje

Nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice J. Marchi, sp.zn. KSBR 45 INS 27182/2019

Jednotka č. 180/4, způsob využití - jiný nebytový prostor, v budově Uherské Hradiště č.p. 180, víceúčel., LV 2943, na parcele p.č. St. 86/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 961 m2 a parcela č. 1572 - ostatní plocha o výměře 14 m2, LV 2943, a podílu ve výši 30861/132448 na společných částech domu a pozemcích.

Jednotka č. 180/6, způsob využití - jiný nebytový prostor, v budově Uherské Hradiště č.p. 180, víceúčel., LV 2943, na parcele p.č. St. 86/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 961 m2 a parcela č. 1572 - ostatní plocha o výměře 14 m2, LV 2943, a podílu ve výši 33000/132448 na společných částech domu a pozemcích.

To vše zapsané na LV č. 7307, katastrální území a obec Uherské Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 9.977.000,00 Kč. 

2)
- pozemek parc.č. 3960/22, ostatní plocha o výměře 10 m2, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 4078, orná půda o výměře 237 m2,
- pozemek parc.č. 4254, orná půda o výměře 95 m2,
- pozemek parc.č. 4700/140, orná půda o výměře 4784 m2,
- pozemek parc.č. 4782/257, orná půda o výměře 1801 m2,
- pozemek parc.č. 4793/102, ostatní plocha o výměře 43 m2, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 4794/52, ostatní plocha o výměře 128 m2, neplodná půda,
- pozemek parc.č. 4806/307, orná půda o výměře 701 m2,
- pozemek parc.č. 4848/109, orná půda o výměře 1465 m2,

to vše zapáno na LV č. 1918, katastrální území a obec Vlčnov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 264.727,00 Kč.

3)
- pozemek parc.č. St. 114/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba Staré Město, č.p. 341, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.St. 114/3,
- pozemek parc.č. 3192, zahrada o výměře 1542 m2,
- pozemek parc.č. 6053/251, orná půda o výměře 33 m2,
- pozemek parc.č. 6053/253, orná půda o výměře 120 m2,

to vše zapsáno na LV č. 4218, katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 2 682 000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníka Pavla Řehánka, KSUL 89 INS 2109/2021

1) Osobní automobil Peugeot 407, rok výroby 2005, kombi, barva černá-metal, stav vozidla - bouraný, ale opravený, pojízdný. Prodáno bude nejvyšší nabídce.

2) Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitosti:
- pozemek parc.č. 1401/16.

Zapsáno na LV č. 823, obec a katastrální území Krucemburk, vedeno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Minimální kupní cena je stanovena znaleckým posudkem, tj. 17.000,00 Kč. 

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníka J. Knižky, sp.zn. KSCB 28 INS 11593/2020

Majetek z majetkové podstaty dlužníka J. Knižky, sp.zn. KSCB 28 INS 11593/2020.

Osobní automobil Renault Thálie, SPZ: CBS 8537, 1.4 16V, VIN: VF1LB0K0524374254.

Rok výroby 2001. Vozidlo pojízdné.

Prodáno bude nejvyšší nabídce. 

Nabídka prodeje

Majetek z majetkové podstaty dlužníků Skálových, sp.zn. KSBR 56 INS 19402/2020

1) Osobní automobil Renault Espace, RZ: 7B4 3387, datum první registrace 7.1.2004. Auto je pojízdné.
2) Osobní automobil Renault Megane Scenic, RZ: 9B0 0140, rok výroby 1999. Auto je pojízdné.
3) Přípojné vozidlo Neptun, RZ 2BB 7079, 1. registrace 14.8.2019.

Dle usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 56 INS 19402/2020-B-19 ze dne 01.09.2021 bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce. 

4) Spoluvlastnický podíl o velikosti 37/168 na nemovitosti:
- pozemek parc.č.St. 161/5, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Lipov, č.p. 292, rod.dům, LV 2303,
- pozemek parc.č. 185/2, zahrada,
- pozemek parc.č. 2092/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc.č. 6361, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 449, obec a katastrální území Lipov, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 129 941,00 Kč.

Vše zapsáno na LV č. 2303, obec a katastrální území Lipov, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 91 818,00 Kč.

6) Spoluvlastnický podíl o velikosti 3/28 na nemovitosti:
- pozemek parc.č. 1225, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 227, obec a katastrální území Žeraviny, okres Hodonín, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku - 3 536,00 Kč.

Nabídka prodeje

Osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Svobodových, sp. zn. KSBR 45 INS 2788/2020

Osobní automobil zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Svobodových, sp. zn. KSBR 45 INS 2788/2020.

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní vozidlo Kia Rio, RZ 3B4 8923, barva stříbrná metal, osobní combi. Vozidlo je pojízdné, ale má vadnou spínací skříňku.

Dle usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 45 INS 2788/2020-B-10 ze dne 23.09.2020 bude vozidlo prodáno nejvyšší učiněné nabídce. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek dlužníků Švecových, sp. zn. KSCB 28 INS 14310/2019

Insolvenční správce nabízí k projedi movitý majetek dlužníků Švecových, sp. zn. KSCB 28 INS 14310/2019:

1) Přívěs nákladní - RZ: 29 TAA 94, VIN: TKJ243805T0000028. Minimální kupní cena ve výši 10.000 Kč.