AKTUALITY

Provozovna
Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem uzavřena dne 10.06.2019.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
IS v Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem dne 3.12.2018 uzavřena.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Novela insolvenčního zákona

Dle novely insolvenčního zákona platné od 1.7.2017

Dle novely insolvenčního zákona platné od 1.7.2017 se insolvenčnímu správci nově ukládá povinnost deponovat šestinásobek odměny a nákladů řízení, a to pro případ, že oddlužení bude zastaveno pro neplnění povinností dlužníka.

Tato povinnost platí i pro dříve běžící řízení. Z tohoto důvodu tak u některých dlužníků dochází k posunu výplaty výživného, neboť správce je dle zákona povinen hradit výživné až po celkové deponaci zálohy určené zákonem.

Nejedná se o žádné pochybení správce ani zavinění dlužníka. O výživné se nepřichází, ale jeho výplata se pouze posouvá. Po tuto dobu není plněno ani nezajištěným věřitelům.

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Středa: 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365

Nabídka prodeje

Oznámení o dražbě - nákupní centrum, Úšovice, Mariánské Lázně 20140325DD

Lokalita: Hroznatova č.p. 772, Mariánské Lázně - Úšovice
Vyvolávací cena: 5.870.000 Kč
Dražební jistota: 1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení: 13.10.2014 v 15:20
Místo konání: v dražební místnosti společnosti MGH - CONSULT spol. s r.o., Dr. Bechera 727/1, Karlovy Vary
Odhadní cena: 8.800.000 Kč
Datum prohlídek: 29.9.2014 v 11:30
6.10.2014 v 11:30
Místo konání prohlídky Hroznatova č.p. 772, Mariánské Lázně - Úšovice

Foto - http://www.prokonzulta.cz/drazba/nakupni-centrum,-usovice,-marianske-lazne-2631.htm

Nabídka prodeje

Oznámení o dražbě - výrobní/skladový areál Ostrov, Žďár u Ostrova, okr. K. Vary

Předmětem dražby je rozsáhlý areál, který se nachází v průmyslové části města v Horním a Dolním Žďáru, v severní části města. Areál je rozdělen na dvě katastrální území, přičemž hranici tvoří místní komunikace k věznici Vykmanov. Některé věci nemovité jsou umístěny mimo areál.

Jedná se o rozlehlý areál bývalé společnosti ŠKODA OSTROV s.r.o. (v letech 2008-2010 STROJÍRNY OSTROV s.r.o.), která vyráběla zejména trolejbusy pro tuzemský i světový trh. Ostrovský závod Škody byl vybudován na konci 50. let 20. stol., od roku 1960 zde byly vyráběny trolejbusy, v roce 2004 byla produkce zastavena a od září 2004 bylo sídlo Škody Ostrov přeneseno do Plzně.
Do areálu vedla železniční vlečka ze stanice Ostrov nad Ohří, která byla pozůstatkem železniční trati Ostrov-Jáchymov a v průběhu roku 2008 byla vlečka zlikvidována.