how to develop own website

Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu insolvenčního řízení, včetně návrhu na oddlužení.
Kontakt: 778 080 097

Zpracování přihlášky věřitele

Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení.

Výkon funkce insolvenčního správce

Výkon funkce insolvenčního správce se sídlem v Praze a pobočky v dalších okresech. 

SLOVO SPRÁVCE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!

Kancelář hovoří těmito dalšími jazyky:

anglicky, německy, italsky, vietnamsky 

Insolvencni spravce

Aktuality

Provozovna IS
Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem uzavřena dne 10.06.2019.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Nabídky prodeje

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka R. Dávida

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníka R. Dávida, a to:

- pozemek parc. č. 2270, zahrada,
- pozemek parc. č. 2271, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Chomutov, č.p. 5516, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 2271.

To vše zapsané na LV č. 1141, obec Chomutov, katastrální území Chomutov II, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku, který je v současné době vyhotovován.

Nabídka prodeje

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL NA NEMOVITOSTI DLUŽNICE M. LIČKOVÉ

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 379, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kanice, č.p. 142, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 379.

- pozemek parc. č. 380/1, orná půda.

To vše zapsané na LV č. 56, obec a katastrální území Kanice, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Prodej nejvyšší nabídce, minimální kupní cena dle znaleckého posudku, který bude zaslán na požádání. 

KONTAKT

Marián Tomko

Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00  
Středa:    9:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.                                    

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469 

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
 

PROVOZOVNY

Jihomoravský kraj

Adresa: Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: úterý 8:00 - 12:00

Jihočeský kraj

Adresa: Vrbenská, 511/25a, České Budějovice, 370 01

Okres: České Budějovice

Kraj: Jihočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 12:00

Severomoravský kraj

Adresa: Železniční, 469/4, Olomouc, 779 00

Okres: Olomouc

Kraj: Severomoravský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: středa 9:00 - 13:00

Severočeský kraj

Adresa: Mírové náměstí, 208/35, Ústí nad Labem, 400 01

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Severočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 12:00 - 16:00

Východočeský kraj

Adresa: Dlouhá, 103/202, Hradec Králové, 500 03

Okres: Hradec Králové

Kraj: Východočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 13:00

Západočeský kraj

Adresa: Denisovo nábřeží, 2568/6, Plzeň - Východní Předměstí, 301 00

Okres: Plzeň - město

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 11:00 - 15:00

Středočeský kraj

Adresa: Pražská, 7, Příbram, 261 01

Okres: Příbram

Kraj: Středočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 8:30 - 12:30