Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu insolvenčního řízení, včetně návrhu na oddlužení.
Kontakt: 778 080 097

Zpracování přihlášky věřitele

Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení.

Výkon funkce insolvenčního správce

Výkon funkce insolvenčního správce se sídlem v Praze a pobočky v dalších okresech. 

SLOVO SPRÁVCE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!

Kancelář hovoří těmito dalšími jazyky:

anglicky, německy, italsky, vietnamsky 

Insolvencni spravce

Aktuality

Provozovna IS
Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem uzavřena dne 10.06.2019.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Nabídky prodeje

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužnice J. Marchi, sp.zn. KSBR 45 INS 27182/2019

 pozemek parc.č. St. 77/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1400 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 195, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/1,
- pozemek parc.č. St. 77/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1550 m2, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 91, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č. St. 77/2,
- pozemek parc.č. St. 77/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav,
- pozemek parc.č. 69, ostatní plocha o výměře 396 m2,
- pozemek parc.č. 70/2, orná půda o výměře 1864 m2,
- pozemek parc.č. 70/3, zahrada o výměře 1056 m2,

to vše zapsáno na LV č. 1242, katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, obec Ořechov, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Minimální kupní cena ve výši dle znaleckého posudku - tj. 19 923 000,00 Kč.

Nabídka prodeje

Nemovitý majetek zapsaný do majetkové podstaty dlužníků Lacmanových, KSHK 33 INS 22881/2020

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 350, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ždírec nad Doubravou, č.p. 306, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 350,
- pozemek parc. č. 215/8, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 8, obec a katastrální území Ždírec nad Doubravou, vedeno Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 33 INS 22881/2020-B-33 ze dne 07.12.2022 bude prodáno nejvyšší učiněné nabídce nejméně za cenu dle znaleckého posudku - 1.200.000 Kč.

KONTAKT

Marián Tomko

Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00  
Středa:    9:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.                                    

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469 

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
 

PROVOZOVNY

Jihomoravský kraj

Adresa: Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: úterý 8:00 - 12:00

Jihočeský kraj

Adresa: Vrbenská, 511/25a, České Budějovice, 370 01

Okres: České Budějovice

Kraj: Jihočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 12:00

Severomoravský kraj

Adresa: Železniční, 469/4, Olomouc, 779 00

Okres: Olomouc

Kraj: Severomoravský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: středa 9:00 - 13:00

Severočeský kraj

Adresa: Mírové náměstí, 208/35, Ústí nad Labem, 400 01

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Severočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 12:00 - 16:00

Východočeský kraj

Adresa: Dlouhá, 103/202, Hradec Králové, 500 03

Okres: Hradec Králové

Kraj: Východočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 13:00

Západočeský kraj

Adresa: Denisovo nábřeží, 2568/6, Plzeň - Východní Předměstí, 301 00

Okres: Plzeň - město

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 11:00 - 15:00

Adresa: Špičák 67, Železná Ruda, 340 04

Okres: Klatovy

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 11:00 - 15:00

Středočeský kraj

Adresa: Pražská, 7, Příbram, 261 01

Okres: Příbram

Kraj: Středočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 8:30 - 12:30