simple website templates

Zpracování insolvenčního návrhu

Zpracování insolvenčního návrhu insolvenčního řízení, včetně návrhu na oddlužení.
Kontakt: 777 412 337

Zpracování přihlášky věřitele

Zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení.

Výkon funkce insolvenčního správce

Výkon funkce insolvenčního správce se sídlem v Praze a pobočky v dalších okresech. 

SLOVO SPRÁVCE

Insolvence není vždy jen konec, ale může být i novým začátkem. Neutíkejte před problémy, nesnažte se před nimi skrýt, ale začněte je řešit!

Kancelář hovoří těmito dalšími jazyky:

anglicky, německy, italsky, vietnamsky 

Insolvencni spravce

Aktuality

Provozovna IS
Ústí nad Labem

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Ústí nad Labem uzavřena dne 10.06.2019.

Děkujeme za pochopení. 

Provozovna
 IS Plzeň

uzavření provozovny 

Z mimořádných technických důvodů bude provozovna IS v Plzni uzavřena dne 30.11.2018.

Děkujeme za pochopení. 

Nabídky prodeje

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníků Šimlových

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané do majetkové podstaty dlužníků Šimlových, a to:

1)
Pozemek parc. č. St. 26, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Klášterní Skalice, č.p. 18, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 26.

Vše zapsáno na LV č. 571, obec a katastrální území Klášterní Skalice, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

2)
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 83/83, orná půda,
- pozemek parc. č. 111/39, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 577, obec a katastrální území Klášterní Skalice, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

3)
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 441, orná půda,
- pozemek parc. č. 469/2, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 286, obec a katastrální území Kouřim, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

4)
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 50/1, orná půda,
- pozemek parc. č. 79/5, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 690, obec Třebovle, katastrální území Miškovice u Kouřimi, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. 

Nabídka prodeje

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužnice Aleny Mourkové, a to:

1)
Bytová jednotka č. 90/2, vymezeno v budově: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, LV 2583, na parcele St. 168, zastavěná plocha a nádvoří, LV 2583.
To vše zapsáno na LV č. 2659, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 168 o výměře 257 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům.
- stavba Bezdědovice, č.p. 90, byt. dům, na parcele č. St. 168.
To vše zapsáno na LV č. 2583, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 917/4842 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. 722 o výměře 1434 m2, zahrada.
To vše zapsáno na LV č. 2675, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Pozemek parc. č. St. 189 o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 189.
To vše zapsáno na LV č. 2698, obec a katastrální území Bezdědovice. Vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

2)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti:
- pozemek parc. č. St. 34 o výměře 457 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Hněvkov, č.p. 14, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 34.
- pozemek parc. č. 39 o výměře 288 m2, zahrada,
- pozemek PZE 250/18 o výměře 3277 m2, orná půda,
- pozemek PZE 104/3 o výměře 3520 m2, orná půda
- pozemek PZE 126/3 o výměře 3284 m2, orná půda.

To vše zapsáno na LV č. 196, obec Blatná, katastrální území Hněvkov u Mačkova, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice.

Minimální kupní cena dle přiloženého znaleckého posudku.

KONTAKT

Marián Tomko

Řipská 1676/25
Praha 3
130 00

Úřední hodiny pro telefonickou komunikaci:

Pondělí:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00  
Středa:    9:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Veškeré záležitosti týkající se – oddlužení, komunikace s dlužníky, věřiteli, platby věřitelům, výživné.                                    

Email: oddluzeni@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

Veškeré záležitosti týkající se – zpeněžení nemovitostí, konkurzů, likvidací.

Email: asistentka@tpspravce.cz
Telefon: +420 774 139 469
Telefon: +420 222 240 365 

PROVOZOVNY

Jihomoravský kraj

Adresa: Lidická, 1857/4, Brno, 602 00

Okres: Brno-město

Kraj: Jihomoravský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Jihočeský kraj

Adresa: Vrbenská, 511/25a, České Budějovice, 370 01

Okres: České Budějovice

Kraj: Jihočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pátek 8:00 - 14:00

Severomoravský kraj

Adresa: Železniční, 469/4, Olomouc, 779 00

Okres: Olomouc

Kraj: Severomoravský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: středa 9:00 - 15:00

Severočeský kraj

Adresa: Mírové náměstí, 208/35, Ústí nad Labem, 400 01

Okres: Ústí nad Labem

Kraj: Severočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pondělí 12:00 - 18:00

Východočeský kraj

Adresa: Javorová, 191, Pardubice, 530 09

Okres: Pardubice

Kraj: Východočeský kraj

Konkursní provozovna: ANO

Úřední hodiny: pondělí 9:00 - 15:00

Západočeský kraj

Adresa: Denisovo nábřeží, 2568/6, Plzeň - Východní Předměstí, 301 00

Okres: Plzeň - město

Kraj: Západočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: pátek 9:00 - 15:00

Středočeský kraj

Adresa: Bedřicha Smetany, 55, Nymburk, 288 28

Okres: Nymburk

Kraj: Středočeský kraj

Konkursní provozovna: Ano

Úřední hodiny: čtvrtek 9:00 - 15:00